مقایسة طول عمر لامپ های T8 و T12
طول عمر لامپ‌های فلورسنت T8 و T12 , مشابه و در حدود 20 هزار ساعت است. با گذشت زمان میزان نوردهی لامپ‌ها كاهش می یابد. در مقایسه این دو می توان گفت كه با گذشت 40 درصد از طول عمر, لامپ های T8 90 درصد نوردهی اولیه و لامپ‌های  T12 80 درصد  نوردهی اولیه خود را  حفظ می‌کنند.                      

مقایسة مصرف انرژی لامپ‌های
T5 ، T8 و T12
لامپ های
T8 به همراه بالاست الكترونیكی, به طور معمول 32 درصد مصرف انرژی كمتری نسبت به لامپ‌های T12  با بالاست مغناطیسی دارند. لامپ‌های T5 نیز به همراه بالاست الكترونیكی حدود 45 درصد مصرف انرژی كمتری نسبت به لامپ‌های T12  دارند
.

مقایسة طول عمر لامپ های T8 و T12
طول عمر لامپ‌های فلورسنت
T8 و T12 , مشابه و در حدود 20 هزار ساعت است. با گذشت زمان میزان نوردهی لامپ‌ها كاهش می یابد. در مقایسه این دو می توان گفت كه با گذشت 40 درصد از طول عمر, لامپ های T8، 90 درصد نوردهی اولیه و لامپ‌های  T12 80 درصد  نوردهی اولیه خود را  حفظ می‌کنند.                      
مقایسة مصرف انرژی لامپ‌های
T5 ، T8 و T12
لامپ های
T8 به همراه بالاست الكترونیكی, به طور معمول 32 درصد مصرف انرژی كمتری نسبت به لامپ‌های T12  با بالاست مغناطیسی دارند. لامپ‌های T5 نیز به همراه بالاست الكترونیكی حدود 45 درصد مصرف انرژی كمتری نسبت به لامپ‌های T12  دارند.

نوشته شده در تاریخ پنجشنبه 23 مهر 1388    | توسط: پرویز امیدی    |    |
نظرات()